Attwood 96009 Stainless Steel Ski Pylon – 35″ to 52″ Adjustable Height x 1″ Diameter

Attwood 96009 Stainless Steel Ski Pylon – 35″ to 52″ Adjustable Height x 1″ Diameter


$486.05

Attwood 96009 Stainless Steel Ski Pylon – 35″ to 52″ Adjustable Height x 1″ DiameterPost Height: 35″ to 52″ AdjustablePost Diameter: 1″Post Base: Nylon flush mountArm Dimensions: 33″-56″ length x 1″ diameterStainless steel construction

SKU: 3001.9867 Category: